WAT MAAKT CONCORDIA LEUK

Als bij een groep kleine kinderen liedjes worden gezongen of ze horen muziek, valt het altijd op dat je heel veel blije gezichten ziet en dat zelfs een aantal kinderen opvallend goed in de maat meeklappen en/of meedansen.
“Doar zit wal muziek in” wordt dan vaak gezegd.
Dat vanuit hier verdere muzikale ontwikkelingen in Beltrum mogelijk zijn, is voor een belangrijk deel aan muziekvereniging Concordia te danken. Naast de vaak beknopte muzikale aandacht op de basisschool zet Concordia zich al jarenlang in om de muzikale aanleg bij de jeugdigen verder te ontwikkelen. En hiervan is in de loop der jaren ook heel veel gebruik gemaakt. Muziek, dat net als de sport , ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van de jeugd. Het aanleren van diverse maatsoorten en klanken en het samen muziek maken, ieder instrument vanuit z’n eigen unieke geluid en z’n eigen karakter, alle facetten die niet alleen nuttig en leuk zijn, maar ook nog eens heel waardevol voor je algemene ontwikkeling ! Daarmee creëer je dan ook een basis voor een hobby die niet meer aan leeftijd is gebonden.
Dat Concordia hier in de loop der jaren de vruchten van heeft kunnen plukken moge duidelijk zijn. Voor een dorp als Beltrum hebben we een fantastisch muziekvereniging die zich op meerdere fronten mag laten horen en zien. Op muzikaal niveau hebben we meerdere keren mooie prijzen behaald voor een geweldige prestatie. Maar wat eigenlijk nog wel belangrijker is, is dat het karakter van de vereniging hiervoor aan de basis ligt. Met een groot gevoel van saamhorigheid en de inzet van veel vrijwilligers kunnen we de jeugd van Beltrum op muzikaal niveau heel veel bieden. Een mentale instelling van de leden die het ook mogelijk maakt om naast de muziek een eigen verenigingsgebouw DACAPO in stand te houden.
Deze prestatie, geleverd door jong en oud, geeft voor Beltrum vele mogelijkheden . Dat klinkt toch als muziek in de oren.

 

Martie Hofstede