HISTORIE VERENIGING

Overige historie opgenomen op de website

Op deze pagina treft u de historie van de vereniging aan. Tip: Kijk ook rechtsboven onder het kopje “HISTORIE VERENIGING” in het menu, voor nog meer historische verhalen.

Recent toegevoegd:

Het was het jaar 1922. In dat jaar werd veelvuldig gesproken over het aankomend jubileumjaar van koningin Wilhelmina, die in 1923 vijfentwintig jaar op de troon zou zitten. In elke plaats zou dit gevierd worden, dus ook in Beltrum. En bij een feestje hoort muziek!
Er werd in die tijd al muziek gemaakt in Beltrum in kleine kring. In de omliggende plaatsen waren al muziekverenigingen opgericht. Jan en Tonie Stapelbroek vonden het hoog tijd: “Wat ze daar kunnen, dat kunnen wij ook”. Zo werd door hen initiatief genomen tot oprichting van een eigen muziekvereniging.
Allereerst was er toestemming van de pastoor nodig. Ook gaf de ABTB forse financiële steun. De gemeente gaf toestemming om een inzamelingsactie te organiseren voor de aanschaf van instrumenten. Ondertussen werd Mr. Nelissen , het hoofd van de toenmalige landbouwschool, gevraagd om de dirigentfunctie op zich te nemen. Hij wilde zich hier belangeloos voor inzetten, mits hij volledige muzikale vrijheid kreeg. Hierdoor werd hij naast dirigent, ook de eerste voorzitter van de muziekvereniging.
Na een ledenwerfactie en de nodige lessen, want menigeen kon geen noten lezen, werden de eerste muziekstukken geoefend. Naast de kerkelijke nummers, moest ook zeker vrolijke feestmuziek op het programma komen.
Zo kwam er een mooi repertoire voor het jubileumfeest van de koningin, maar ook voor feesten en partijen die zouden volgen.

Oprichting

15 JUNI 1922

Hoe de oprichting van onze mooie vereniging precies is gegaan, is helaas niet bekend.

Notulen van de oprichting zijn er niet, alsmede notulen uit de beginperiode van de vereniging ontbreken.

Feit is wel dat er in de loop van de tijd, een bepaald licht werd geschenen op de wijze waarop de vereniging is ontstaan.
Dit alles is opgeschreven door dhr. Stapelbroek. De transcriptie van de originele brief is volledig uitgewerkt en is te vinden via deze link

Oorlogstijd

Concordia +/- 1940

Dat de oorlogstijd betekende dat alles op een lager pitje kwam te staan, moge duidelijk zijn.

Bovenstaande foto ontvingen wij vanuit Archief Oud Beltrum, genomen in mei 1940.

Ter ere van de bruiloft van Jans Wiegerink en Marie te Brake (Greepen).
Om de kas te spekken van de vereniging, werd er veelvuldig opgetreden tijdens bruiloften. Naast de bruiloften was de “Harmonie” ook altijd actief tijdens de kermis.

Gymzaal de Ringen

1960 – 1961

In 1960 werd Gymzaal de Ringen feestelijk geopend. Harmonie Concordia was hierbij aanwezig. De muziek voorop en de leden van de gymvereniging, achter de muziek aan …

Jubilea

40 jarig bestaan – 1962

Ook in de voorbije jaren is er veelvuldig stilgestaan bij jubilea. Zo werd ook het 60 jarige bestaan van de vereniging uitbundig gevierd met de Beltrumse gemeenschap.

Tijdens het 40 jarig jubileum in 1962 is onderstaande foto gemaakt.  

Dansmariekes

De Dansmariekes

De vereniging kon natuurlijk niet zonder de dansmariekes. Vele optredens waren zij aanwezig, echter wel vaak voor de muziek uit…. Rond 1972 werd onderstaande foto gemaakt.

50 jarig bestaan!

50 jarig bestaan – 1972

Na het geweldige jubileum in 1962, werd er ook in 1972 wederom een jubileum gevierd: De vereniging bestaat 50 jaar!

Tijdens het 50 jarig jubileum in 1972 stond de vereniging er zo bij

Drumband

Drumband omstreeks 1974

Naast de harmonie, is er ook een drumband actief binnen Concordia. Kenmerkend aan de drumband is de outfit, die in de loop der jaren dankzij inspanningen van diverse commissies, meermaals zijn vervangen door nieuwe pakken.

De foto hieronder is van de drumband omstreeks 1974

1982

60 jarig bestaan 1982 – Nieuwe uniformen

In 1982 zijn er nieuwe uniformen aangeschaft. Mini tambour-maître Frank Maarse wordt de pet op het hoofd gezet door voorzitter Adrie Wittenbernds.
Theo Gr. Zevert, voorzitter van de fancy fair commissie, kijkt tevreden toe.

De muziekvereniging heeft in het verleden al heel veel trouwe leden gehuldigd.
Op bijgaande foto, ook uit 1982, zijn er enkele trouwe leden die in het zonnetje zijn gezet.
V.l.n.r.: Jan Hofstede (55 jaar lid, oorkonde K.N.F.), Theo Maarse (25 jaar lid), Henk Heutinck (25 jaar lid), Jan Stapelbroek (25 jaar lid).
Felicitaties van de voorzitter, Adrie Wittenbernds.

1997

75 jarig bestaan 1997

In 1997 bestond de vereniging 75 jaar. Tijd voor een grote loterij. Pastoor Scholten koopt de eerste loten en overhandigd f 150,- aan de voorzitter, Adrie Wittenbernds.